Jdi na obsah Jdi na menu
 


Medvedi v tábore

15. 4. 2008
Medvedi v tábore
 
 
Názov združenia:    Centrum mladých
 
 
Miesto podujatia:    pastoračné centrum Horná Breznica
 
Termín podujatia – od: 15.2. 2008 o 15:00 hod.
 - do: 17.2. 2008 o 15:00 hod.
                                                       
Počet účastníkov celkom:    15 z toho do 26 rokov:14     
 
Cieľ podujatia:
            Zdokonalenie práce dobrovoľníkov s mládežou a rovesníkmi, nabrať nové skúsenosti a upevniť kolektív.
 
Stručný popis aktivity (program a zhodnotenie akcie):
Už vopred sme sa rozdelili na štyri skupiny, ktoré mali celý týždeň na prípravu programu pre ostatných. Prvá štvorčlenná skupina zelených medveďov nás zabávala hneď v piatok poobede. Hrali sme hru 5 proti 5, potom sme sa rozprávali o tom ako môže každý z nás zmeniť svet, ako môže prispieť my samy k zlepšeniu vzťahov v našom okolí a ako sa dá bojovať proti negatívnym, ale zaužívaným veciam. Večenou hrou bolo hľadanie ukrytého pokladu. V sobotu ráno nás piesňou zobúdzala už ďalšia skupina, skupina oranžových medveďov. Začali sme rozcvičkou a po raňajkách sme preberali tému rasizmus a predsudky, ktorá bola spojená s rôznymi aktivitami a psychotestom. Potom sme hrali Človeče nehnevaj sa!, kde sme my samy boli figúrkami. Hra bola obohatená a políčka s úlohami, ktoré museli hráči splniť (napr. poskladať puzzle, uhádnuť zaHMMkanú pesničku, urobiť 30-krát za minútu ľah-sed,...). Poobede sme sa hrali na potkanov a červíkov, kde sme si cvičili naše fyzické schopnosti. Tieto hry pre nás už pripravili modrí medvedi. Ďalej sme sa učili komunikovať, každý si vytiahol tému, na ktorú musel dve minúty rozprávať ostatným. Zúčastnili sme sa na svätej omši, po ktorej sme mali večernú adoráciu. Nedeľa bola zameraná viac duchovne. Saleziánsky kňaz don Peter pripravil spolu so skupinou ružových medveďov duchovnú obnovu. Na úplné vyplnenie voľného času, ktorý sme mali počas pobytu sme pozerali filmy s náučnou tematikou.
 
Zhodnotenie cieľa:
            Program bol dostatočné pestrý a poučný, našli sme chyby, ktoré sme robili pri príprave programu pre rovesníkov a z ktorých sme sa poučili. Zároveň sme ukázali svoju kreativitu a discipinovanosť. Mohli sme podať svoje názory a nápady. Všetci sme sa vrátili domov spokojný po víkende plnom zážitkov.
 
Osoba zodpovedná za projekt: Lucia Briestenská