Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zzz

13. 9. 2010

Zídení


Zídení ako rodina sme spolu pred tebou,

jednotní spievame zo srdca Kráľovi Kráľov.

Nech znie Abba, Otče, vzácny si pre nás.

Nech znie Abba, Otče, sväté meno máš.

 

http://www.youtube.com/watch?v=Nm_RnrcHbbE

 

 

 

 

 

Zlož svoju starosť na Pána


/:Zlož svoju starosť na Pána, zlož svoju starosť na Pána,

a on sa už postará :/

Nebudem sa báť, lebo ty si so mnou (lebo ty si so mnou),

nebudem sa báť Pane môj. ( Pane môj) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=U7jsSZ2esuo

 

 

 

 

Zvelebujte Pána


Zvelebujte Pána, ľudské srdcia ako zvony.

Padni na kolená pred ním, človek ubiedený.

On osuší tvoje slzy, v trápení ťa neopustí.

U jeho nôh padni v prah, lebo je Boh všemohúci.

Nemá hraníc jeho múdrosť svätý, svätý, plný lásky.

Spievaj Pánu, zem, vzdávaj Pánu chválu, všetko s nami.


 

 

 

Žiť, žiť


®: Žiť, žiť, pre lásku žiť, úsmev rozdávať, šťastie rozdávať.   

     Žiť, žiť, pre lásku žiť, ona jediná je toho hodná.


1. Ježiš, moja láska jediná, tým sa moja pieseň začína.

    Teba, Pane, chcem vždy milovať, tvoju lásku ľuďom rozdávať. ®    

       

2. Vtedy, keď ma môj bôl premáha, tak mi tvoja láska pomáha.

    Hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred, tam je môj cieľ, inej cesty niet®


3. Hoc život chudobný sa Ti zdá, Ona je v ňom, v Tebe prebýva.

    To poklad veľký máš, len ho chráň, svoje šťastie môžeš stavať naň.®

 

 

 

 

 

Žmurk


1. V náručí objal som farebnosť, boží žmurk rozvitý pre radosť. 

Hopkajúc klesal som z vyššie položených miest 

a v dlaniach niesol som dar z toho, čo dostal som. 


®:    Ty z lásky dávaš jas, dávaš slnko dávaš dážď. 

Objímaš vôňou lúk, každý jeden malý žmurk. 

Dávaš nám práve tak, by sme mali akurát. 

Z radosti dávanej zostalo nám dávanie. 


2. V náručí objal som pár kvetov, žmurkali tou farbou miešanou. 

Hopkajúc aj s darom, dal som dar do svätých rúk. 

Šťastnejší kráčal som veď ten dar ti zdobil dom.     ®


 

 

 

 

Zanesme svetlo


1. Niekde tam v diaľke sú srdcia prázdne a oči smutné cestu hľadajú.

2. Niekto tam blúdi, po svetle túži, kto z nás tam pôjde, ruku podá mu.


®: Zanesme svetlo všade tam, kde ľudské dlane mieria k nám,

nech nás už nič nezastaví, Boh túži k ľuďom prísť prvý.

Spoločne máme veľkú moc, za nami stojí mocný Boh,

stačí mať srdce ochotné, on spraví všetko ostatné.


3. Stačí dať málo, srdce sa smialo, zanechať stopu v ľuďoch úžasných.

4. Keď už tam prídeš, viac neodídeš, zistíš, že sú to ľudia úžasní.  ®


http://www.youtube.com/watch?v=Hw2Tz5jb1KE


 

 

 

 

Zvelebený si, Bože, naveky


1. Zvelebený si, Bože, naveky, z tvojich rúk všetko máme,

zvelebený si, Bože, naveky, chlieb ti tu prinášame.

2.                                      ........ víno ti prinášame.

3.                                      ........  dary Ti prinášame.  

 

 

 

 

 

Živý chlieb


1. Z tvojich štedrých darov, Pane, ktorými zem požehnávaš, 

    nesieme ti z lásky chlieb a víno na oltár.


2. Zhromaždení v tvojom chráme, kde nás všetkých povolávaš, 

    chceme konať obeť, ktorú si nám prikázal.


®: Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, je náš Ježiš Kristus, Pán a Kráľ.

  Vo víne a v kúsku chleba ťa prijímam, 

tak verím, že život večný mám.


3. Z tvojich štedrých darov, Pane, ktorými zem požehnávaš,

   nesieme ti z lásky chlieb a víno na oltár.


4. V srdci veľkú radosť máme, že sa nám za pokrm dávaš,

    svojim deťom, ktoré túžia prísť pred tvoju tvár.