Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vvv

13. 9. 2010

 

 Vládca

 
Každý z nás dúfa v súcit a bezhraničnú lásku 
ó, Pane, zmiluj sa. 
Každý z nás túži prijímať milosť odpustenia 
a nádej spásy. 
 
®: Vládca, vrchmi môže hýbať, 
môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás.
Víťaz, pôvod večnej spásy 
porazil smrť, z hrobu vstal, Ježiš víťazne vstal.
 
Biedny som ty ma prijímaš, všetok môj strach a pády 
ó, Kriste zmiluj sa.
Za tebou túžim kráčať si moja pevná nádej,
dnes sa ti dávam.      ®
 
Zažiar svetlom, nech ťa svet vidí.
Spievaj, tebe sláva, Kráľ môj víťazný, Ježiš...
 
 
 
 
 
 
Všade tam, kde sú
 
Všade tam, kde sú, ľudia zídení, v mene Ježiš, v láske zjednotení.
Práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný. 
Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný.
 
®:   Privítajme Pána v tomto chráme, 
nech ho Božia sláva naplní,
svojmu Bohu spievame a hráme 
pieseň spasených.
 
 
 
 
 
Vyvyšujem
 
Vyvyšujem teba Pane nad týmto dňom, 
vyvyšujem teba Pane nad každým človekom, (človekom)
vyvyšujem teba Pane nad všetkým, čo stvorené je, (stvorené je)
vyvyšujem teba Pane nad svojím životom.(životom)
 
Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno (meno Ježiš).   4x
 
 
 
 
 
 
Vždy je s nami tá
 
1. Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi moje srdce, ruky, moju tvár. 
Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni každý úsmev čo mi život dal. 
 
®:   Ty nás vítaš v chráme plnom lásky na tom tvojom tichom nádvorí. 
Čakáme ťa každú chvíľu, prosíme ťa, daj nám silu. 
Mária, ty naša Kráľovná, Mária, ty naša Kráľovná. 
 
2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň, ktorá všetkým srdcia otvorí. 
Silu viery mladosť naša nesie a s ňou naše pevné názory.
 
 
 
 
 
Vznešení
 
Vznešený tak jemný, iba ty vieš ku nám byť.
Zranení, zlomení, bez obáv môžeme prísť.
Ty stále čakáš, novú nádej nám dáš.
Ty odnímaš hriech, v tichu modlitba znie.
 
 
 
 
 
 
Vďaka Ježiš
 
Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň,
vďaka Ježiš, s tebou prežiť ho chcem,
vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš,
volám Abba, Abba Otče, volám Abba, Abba Otče.
 
 
 
 
 
Víťaz ľudských sĺz
 
Víťaz ľudských sĺz a teplo detských hviezd, 
nežnosť dobrých rúk a pokoj všetkých ciest. 
Stále mladý Boh nad veky čo má zem, 
v nich si nazval sám seba Láska.
 
®: Objímaš nás spásou, poblúdených do našich bied,
     dcéry, synov, čo si vniesol Duchom svätým
     do svojich brán zas späť. 2x
 
Každý svoj má čas a v ňom si skrýva svet,
priateľstvo a sny, úprimnosť a smiech. 
Vložil si svoj čas do tejto ríše sŕdc 
a ty si v nej Boh, živá Láska.  ®
 
Skúsme všetci dať ten kúsok vlastných síl, 
nech je lepší svet a my sme menej zlí. 
Nech je Kristus v nás, tak blízko ako brat,
v ňom sa dáva Boh, naša Láska.    ®
 
 
 
 
Vesmírom znie 
 
1. Vesmírom znie o zmŕtvychvstalom pieseň chvál.
    On svätý je, kto sa jemu vyrovná?
 
®: Naveky bude stáť raz baránkovi trón,
     kolená skláňam rád a všetkým je mi on.   
 
2. Spievať chcem o zmŕtvychvstalom pieseň chvál,
    ktorý raz mrel, aby s Bohom zmieril nás.    ® 
 
 
 
 
Vďačiť ti chcem mama
 
1. Vďačiť ti chcem mama, za nežnosť a za lásku, 
ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj.
Ukryla si v srdci, každé trápenie i bôľ, 
všetko si mi dala, aj ten úsmev milí tvoj.
 
®: Vďaka za to, že si mi dala život, zatiaľ, čo ty si mala len bolesť.
Teraz, srdce moje ti volá mama, vďaka ti za lásku.
Aj keď možno zajtra, nebudem už pri tebe, 
svetlo tvojej lásky, bude žiariť vždy vo mne.
 
2. Vďačiť ti chcem otec, za kríže a za strasti, 
ktoré si pre mňa znášal, vďaka otec za všetko.
Nikdy nezabudnem, nikdy otec na teba, 
že si sa o mňa staral a že si mi dal chleba.
 
®: Vďaka za to, že si sa pre mňa trápil, hoci neraz bolo ti priťažko.
Teraz srdce moje ti volá otec, vďaka ti za lásku.
Aj keď možno zajtra, nebudem už pri Tebe, 
svetlo tvojej lásky, bude žiariť vždy vo mne.
 
3. Vďačiť vám chcem teraz, vďačiť vám chcem rodičia,
že ste sa o mňa starali, že ma máte vždy radi.
 
 
 
 
Wamda rey
 
®: Wamda rey, wamdao wó-ó-ó-ó, wamda rey, wamdao
 
Ty si ako voda živá, Pane môj, Pane môj.
Ako vietor, ktorý spieva, Pane môj, Pane môj.
 
 
 
 
V jeho náručí
 
1. Ježiš nám povedal, že by rád pozor dal, 
    na všetky cestičky, cestičky dozeral.
    Veľmi nás miluje, stále ochraňuje, 
    túži aj po tebe, po tebe, neboj sa.
 
®: On ťa dvíha, keď padáš, on počuje, keď voláš.
On ťa stále sprevádza, každú chvíľku, 
každý deň, len mu povedz: Tvoj byť chcem!
 
2. Neboj sa maličký, Boh má rád detičky,
   on pozná moje sny, tvoje sny tajomné.
   Povedz mu v modlitbách, čo v srdci ukrývaš,
   veď on je Otecko, Otecko dobrý náš.
 
 
 
 
 
Vzývam
 
Vzývam, chválim tvoje meno,  za tú veľkú lásku, čos' daroval nám.
Ty si sľúbil, že sa k nám vrátiš, príď Pane Ježišu, pre Cirkev svoju.
 
 
 
 
V dedinôčke
 
1.    V dedinôčke stojí chatka maličká a v nej býva moja drahá mamička.
V izbe visí obraz Panny Márie, pod ním kvitnú bieloskvúce ľalie. 
 
®:    Pred obrazom Matky svetlo zažala 
a s ružencom v ruke dlho kľačala.
Moja Mamička drahá mamička, 
pod obrazom Matky Božej nás porúčala.
 
2. Keď sa tichý súmrak vkrádal do chaty prosí ona požehnanie pre deti, 
ktoré žijú v svete v diaľnom neznámom. Daj im šťastia, požehnania 
každým dňom.  ®
 
 
 
 
V kaplnke
 
V kaplnke svetlá sa rozsvecujú, pred oltár mladučký kráča pár.
Pred Pánom Ježišom si sľubujú, že ich nerozdelí žitia svár.
Ježišu sľubujem, že mu srdce darujem, nechcem by pocítil život zlý.
Ježišu sľubujem, že jej srdce darujem, nechcem by cítila život zlý.
Prstienok na ruku keď si dajú a lásku vernú si sľubujú.
Vediac, že mamu len jednu majú, rodičom za život ďakujú.
Ďakujem otec môj, že si pri mne vždycky bol, viem, že dal bys za mňa život svoj.
Ďakujem mamička, že si ma vychovala a lásku, že si mi dávala.