Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ttt

13. 9. 2010

 

Toto je deň

 
Toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán.
Veseľme sa, veseľme sa, i radujme sa v ňom, i radujme sa v ňom. 
 
Toto je deň, ktorý dal nám Pán, veseľme sa, i radujme sa v ňom. 
 
Toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán.
 
 
 
 
Túžim priniesť na oltár 
 
Túžim priniesť na oltár, život čo v sebe mám, 
tvojou láskou zlomený, chcem ťa chváliť môj Pán. 
Chcem ti vydať práve dnes, každú časť života, 
viem, že prijmeš každý dar, zlomeného srdca. 
 
®: Povedz čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem? 
Si môj láskavý Kráľ, ja len miznúci tieň. 
Ježiš viac nemám slov, pieseň doznieva tiež, 
aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. 
Možno len tichý plač, len bolesť čo mám, 
svoju hĺbku srdca ti dám, môj láskavý Pán. 
 
Kvôli tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám 
život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán. 
Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj, 
otvoril si bránu nebies, dnes som iba tvoj. 
 
 
 
 
 
 
Ty si najvyšší, ty si Pán
 
/:Ty si najvyšší, ty si Pán, 
to, čo mám, tebe ponúkam.:/ 
/:Obnov ma svojím Duchom Svätým, 
nech ako ty stále svietim.:/ 
Ty si Pane stále pri mne
 
Ty si Pane stále pri mne, ja ťa však necítim. 
Ty sa mi ukazuješ, ja ťa však nevidím. 
 
/: Moje zatvrdilé srdce nepustí ťa k sebe, 
moje oči od mámony sú zaslepené. 
Daj mi dolu závoj z očí, by som ťa uvidel 
a za tebou, ó môj Pane, vždy rád som šiel :/ 
 
 
 
 
 
Ty si Pánom mojich dní
 
®: Ty si Pánom mojich dní, ty napĺňaš ma láskou.
Ty si Pánom mojich dní, po svojich cestách vedieš ma.
Ty si Pánom mojich dní, keď ťa volám, vždy si blízko. 
Ty si Pánom mojich dní, tebe patrím so všetkým čo mám. 
 
Príliš dlho som už slúžil pánom falošným,
príliš dlho som bol spútaný,
ty si mi putá zlámal, ty si ma oslobodil,
ty si ma vyviedol do víťazných dní.
 
 
 
 
 
Ty si Pánom
 
Ty si Pánom, ty si Kráľom, ó Kráľom je Boh. 
 
/: Pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dlane, 
postavme sa pred tvár Pána a velebme ho.:/ 
 
 
 
 
 
Tebe patrí chvála
 
1. Tebe patrí chvála a sláva, pozdvihnime svoje ruky 
    a chváľme sväté meno...
 
®: ... lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám, 
     nikto nie je ako ty, nikto nie je ako ty.
 
2. Spievame ti s láskou a s úctou,
    máme srdcia plné vďaky, pretože sme Božie deti...      ®
 
3. Chceme ti vždy slúžiť a hlásať,
    že si nám dal svojho Syna, ktorý naše hriechy sníma...  ®
 
 
 
 
 
 
Tvoja láska
 
®: Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít,
hlbšia je než dno oceánov, ona zmenila môj svet, ona zmenila môj svet
 
Môj Boh, vďaka tebe dýcham, pre teba tu som. 
A viem láskou si ma získal k sebe priviedol. 
Smútok je preč, šťastím ma napĺňaš, učíš ma lásku žiť.
 
 
 
 
 
Ty napĺňaš
 
Ty napĺňaš chválou naše ústa, ty napĺňaš vďakou naše srdcia. 
Ó, Pane náš príď k nám, svoju slávu zjav nám, 
vo svojej sláve Svätý Bože prídi k nám. 
 
Tvojej slávy prúd prúdi k nám, viac, než okraj tvojho rúcha vnímame. 
Ty máš trón na chválach, veď prebývaš všade tam, 
kde ťa v Duchu a v pravde vzývajú.
 
 
 
 
 
Ty ma nesieš sám
 
Ty ma nesieš sám, tebe veriť smiem,
ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech,
ty sa dotýkaš hviezd aj detských slz, ty pochopiť vieš.
Tebe ustúpia, temné mraky s tmou, ty utíšiš búrky nado mnou.
Tebe nemôže vziať tvoju slávu nik, ani tvoj majestát.
 
Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním,
tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím!
Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj Duch prúdil mnou 
aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou! 
 
 
 
 
 
 
Ty si ten
 
Prišli sme dnes spolu, blízko chceme stáť.
Plniť tvoju vôľu, lásku rozdávať.
Zničiť všetko, čo nám nedovolí prísť.
Všetko, čo nám bráni, pred tvoj oltár prísť.
 
Veľa toho mám, čo povedať ti chcem, 
všetko tebe dám, tak očistiť sa smiem.
 
®: Ty si ten, čo dáva, lásku nám. Ty si koho vzývam, keď som sám. 
Ty si večná nádej, čo svieti tmám. V tebe večné šťastie každý má.
 
 
 
 
 
Tancujem, spievam si
 
Tancujem, spievam si, som do Pána zbláznený. 
Nedokážem ukrývať, že radosť v srdci mám.
Strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac. 
 
 
 
 
 
Ty si mojou láskou
 
1. Ty si mojou láskou, nemennou a stálou, 
mojím pevným miestom, na ňom môžem stáť. 
Tajomne ma dvíhaš, lásku vo mne skrývaš, 
keď si pri mne blízko, láska nesie ma. 
 
®: /: Aleluja, aleluja, aleluja, tebe spievať chcem. :/ 
 
2. Prekvapíš ma láskou, prenikneš ma krásou, 
radosť prúdi zvnútra môjho srdca von. 
Vždy, keď ku mne prídeš, svetlom zaplavíš svet, 
a ja cítim pieseň v mojom srdci rásť.     ®