Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ppp

13. 9. 2010

 

Pane, málo mám ťa rád

 
Pane, málo mám ťa rád, sklamal som ťa toľkokrát.
Preto chcem ti dať niečo na oltár.
 
/: Tak prijmi aj to málo, čo my máme,
no s vďakou ti všetko dáme aj svoj život. :/
 
 
 
 
 
Pane, som tak veľmi rád
 
Pane, som tak veľmi rád, (Pane, som tak veľmi rád)
život s tebou som už skúsil. (život s tebou Pane môj) 
Tak ti spievam pieseň chvál, (tak ti spievam pieseň chvál)
spoznať teba vždy som túžil (túžil).
 
Z nebies zostúpil si k nám na túto zem,
tu na kríži musels' mrieť aj za môj hriech.
Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si ťa vzal, 
tak ti spievam pieseň chvál, tak ti spievam pieseň chvál.
 
 
 
 
 
Poď
 
Poď, teraz je čas vzdať chválu. 
Poď, srdce svoje mu s láskou daj. 
Poď, teraz aký si, chváľ ho. 
Poď, predstúp pred Kráľa, príjme ťa. Tak poď. 
 
Každý jazyk v ten deň vyzná, ty si Pán. 
Každý ti raz úctu vzdá. Tí, čo teraz s láskou ťa hľadajú, 
ty poklad vzácny dáš. 2x 
Poď.......
 
 
 
 
 
Prehltnutý
 
Prehltnutý smútkom a pokorený túžbou nájsť ťa
počítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa.
Cez tie tváre plné jamôk smiechových,
hľadal som a našiel ťa v domcoch tlčúcich.
 
Jeijeijee
 
Ty si v nich, áno viem to, bývaš tam
kdesi v hĺbke ľudských duší máš svoj chrám.
A ja tam, na tom mieste knôtik zapálený mám
a ty si tam.
 
 
 
 
 
 
Prijmi tieto naše dary
 
Prijmi tieto naše dary, Pane, ukry sa vo víne a v chlebe.
Nech sa naša túžba skutkom stane, tieto dary nesieme z lásky ku tebe.
 
Táto obeť je obetou mladých, ktorí chcú svoj život obnoviť.
Podľa tvojich príkazov vždy chcú žiť,
teba, Pane, nemôže nikto nahradiť. 
 
 
 
 
Pane, vždy keď tvoju svätosť zriem
 
1. Pane, vždy keď tvoju svätosť zriem, 
vždy, keď vidieť tvoju krásu smiem,
a keď okolo mňa veci všednú, ty svietiš sám.
2. Keď ma dotyk tvojho srdca teší
    a keď láskou moju vôľu meníš,
    a keď okolo mňa veci všednú, ty svietiš sám.
 
R: Život ti dám, život ti dám, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám,
     život ti dám, život ti dám, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám.
 
 
 
 
 

      Príjmi, Matka, v náruč dietky
 
1. Príjmi, Matka, v náruč dietky , 
čo ti chodia pred oltár,
k tebe túžia s tebou ostať a zrieť tvoju svätú tvár.
V nadhviezdnu výš zatúžili, zem im vliala v dušu chmár.
Príjmi, Matka, v náruč dietky, čo ti chodia pred oltár.
 
2. Zhliadni dobrotivá Matka, jak sa duša rozvlní.
    Zrak môj, keď sa s tvojím stretne, balzam srdce.
    K sebe priveď srdce moje, zdvihni lásku na vlny.
    Zhliadni dobrotivá Matka, jak sa srdce rozvlní.
 
3. Počuj, Matka, svoje dieťa, ktoré volá o pomoc,
    keď ho sily opúšťajú, srdce trápi zlá nemoc.
    Sužujú ho pokušenia, obklopuje tmavá noc.
    Počuj, Matka, svoje dieťa, ktoré volá o pomoc.
 
 
 
 
 
Prichádza Kráľ slávy (Hosana) 
 
Prichádza Kráľ slávy, s kráľovstvom na nebesiach, celá zem volá len
On svojou vzácnou láskou, očistil nás z našich vín, celá zem spieva len.
 
®: Hosana, Hosana, Hosana Bohu v nebi.  2x
 
Povstáva Boží národ, s odvahou a túžbou stáť, pevne stáť, s vierou rásť.
Prichádza nová nádej, prebudenie mŕtvych dní, s modlitbou na kolenách     
®
 
Vezmi moje srdce dnes, chcem svoj život tebe dať 
a nechať sa viesť, milovať tak, ako ty nás ľúbiš.
Zlom mi srdce pre svoj plán, , všetko, to čo mám, iba tebe dám
Veď ma cestou nádeje do večnosti.         ®
 
 
 
 
 
Pánov trón
 
Uzrel som trón a na ňom Pán, 
ako slnka jas bola jeho tvár. 
V jeho očiach oheň horí, jeho hlas - hukot veľkých vôd 
ako žeravý kov žiara jeho nôh. 
 
®: Svätý, svätý, Pán, Boh všemohúci.
Svätý, svätý, skláňam sa pred tebou. 
 
Prvý a posledný, Pán jediný, 
dal život svoj za nás, zomrel nevinný. 
No videl som je živý a navždy už, 
od večnej smrti i podsvetia má kľúč. 
 
®: Svätý, svätý, Pán, Boh všemohúci.
Svätý, svätý, padáme pred tvoj trón. 
 
Nechaj znieť chvály všetkých nás, 
Ježiš Kristus je náš mocný kráľ. 
Celé nebo, celá zem nech zavolá s nami: 
„Česť, slávu, moc, víťazstvo má pomazaný.“ 
 
®: Svätý, svätý, Pán, Boh všemohúci.
Svätý, svätý, skláňam sa pred tebou. 
Svätý, svätý, Pán, Boh všemohúci.
Svätý, svätý, padáme pred tvoj trón.
 
 
 
 
 
Prichádzam
 
Prichádzam k pánovmu stolu, prichádzam prinášam dar, prichádzam s usmiatou tvárou, prichádzam....
Prichádzam s chlebom a vínom, prichádzam som dcérou či synom, prichádzam a otváram srdce, prichádzam...
Prichádzam, lebo si láska, prichádzam, lebo si brat, prichádzam chcem iba dávať a nie brať, prichádzam ....