Jdi na obsah Jdi na menu
 


  

On ťa miluje 

 
Či si veľký a či malý, taký akurát ...Boh ťa má rád 
Či si tučný a či chudý, taký akurát ...Boh ťa má rád. 
 
On ťa miluje keď sa smeješ, 
on ťa miluje aj keď plačeš, 
on ťa miluje keď sa mračíš, 
on ťa miluje aj keď spíš. 
 
Je to jedno jak sa cítiš  a jak vyzeráš, Boh ťa má rád. 
 
 
 
On je náš Pán
 
1. Pred tebou musím stáť bez masky, ty ma dobre poznáš.
    Stvoril si ma z veľkej lásky, po mene ma voláš.
2. Do života si mi mocne vstúpil, opäť ti dnes chválu vzdám.
    Dobre viem, že si ma vykúpil, bez teba som tak sám 
(som tak sám, som tak sám).
 
®: Otvor oči, pred tebou stojí Ježiš s nádejou, 
volá ťa, tak vykroč s ním (vykroč s ním).
Otvor srdce pochopíš, po čom naozaj túžiš 
a správnym smerom vykročíš (vykročíš).
 
3. Od vtedy stále kráčame spolu po ceste, ktorou ísť mám.
    Chcem len navždy plniť vôľu tvoju, viem, že máš so mnou plán.
4. O tvojej lásky nás nič neoddelí, aj Pavol to vravel sám.
    Pôjdeme spolu, raz budeme v cieli, kde slzy osušíš nám
(osušíš nám, osušíš nám).
 
®: Ježiš je Pán (On je náš Pán), Ježiš je Pán (On je náš Pán)
Ježiš je Pán (On je náš Pán), Ježiš je Pán (On je náš Krá-á-áľ)
 
 
 
 
Oči mal zavreté - chválospev
 
1.  Oči mal zavreté a hlavu sklonenú, len slzy padali mu do dlaní.
Bol stále sám a sám, nepoznal priateľov, a ani lúče slnka na zemi.
Nepoznal sveta krásu, no lásku v srdci mal,
nemohol síce hľadieť, no Boh bol jeho kráľ.
 
®: [: Ó môj Pane, ty si dobrý, ty si môj Kráľ jediný.
      Ty si lekár, ty si vládca, ty si Ježiš, Boží Syn! :]
 
2.  Boh videl jeho deň, keď kľačal v modlitbách 
a pohladil ho svojou svätosťou.
Ten chlapec pocítil, že Pán ho miluje a slzy tiekli s veľkou radosťou.
Otvoril svoje oči, celý svet uvidel, otvoril svoje ústa, 
zaspieval chválospev.                 ®
 
 
Otváraj Pánovi
 
Otváraj Pánovi nášmu, 
otváraj, prichádza k nám. 
Otváraj bratom a sestrám dokorán. 
 
Otváraj Duchu Svätému, 
otváraj, prichádza k nám. 
Otváraj Božiemu Slovu dokorán.
 
Efata