Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kkk

13. 9. 2010

 

Každý deň je veľký dar

1. Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti, 
o tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí. 
Deň prináša radosti, ale aj smútok, trápenie. 
Keď všetko s Pánom prežívam, pripájam sa k jeho obeti. 
 
®: Pridajme všetci na oltár k vínu a chlebu ten svoj dar, 
každú snahu, príkorie, ale aj to, čo poteší. 
Premieňaš tajomne tento chlieb, víno a vchádzaš doňho sám. 
Spoj nás v jedno, Pane náš, spoj nás v svätej oobeti. 
 
2. Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti, 
o tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí. 
Nič nie je samé od seba, tak ako víno, tak aj chlieb. 
Všetko máme od teba, za všetko Bože ďakujem.
 
 
 
 
Keď sa milujeme navzájom
 
/:Keď sa milujeme navzájom, Boh je v náás.:/ 
/:A jeho láska v nás dosahuje dokonalosť.:/
 
 
 
Kríž je znakom spásy
 
®: Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený,
    Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás.
 
1. Sám si Pane znášal, ťarchu našich vín.
sám si sa oddával z lásky pod svoj kríž.          ®
 
2. Pozri, Pane, hľa tu na mňa úbohého,
pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.            ®
 
3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín.
Krista vždy nasledovať, chcem ísť stále s ním. ®
 
 
 
 
 
Kto si ty ?
 
Kto ma chápe, keď nie ty hore, 
kto ma dvíha, keď padám dole,
kto ma nájde tam, kde nikto už nehľadá?
 
Kto je blízko vždy na pomoci,
kto mi svieti v najtmavšej noci,
kto ma chráni a nič za to nežiada?
 
®:  Kto si ty, že ma máš, nado mnou držíš stráž,
      kto si ty, že vždy vieš, kedy prísť, zostaneš!
 
Kto si, že ťa nevidím vchádzať, 
kto si, že už nechcem ťa strácať
kto si, že vždy zlomené zacelíš?
 
Kto si, že ma hľadíš a dvíhaš, 
s láskou moje modlitby prijímaš,
kto si, že ti na mne, na mne tak záleží?
 
®: Kto si ty, že ma máš, nado mnou držíš stráž
kto si ty, že vždy vieš, kedy prísť, zostaneš!
 
®: Kto si ty, že ťa mám, kto som ja? Biedny chrám.
Kto si ty, mi rozumieš, navždy so mnou zostaneš!
 
Kto si ty, kto som ja, ty si svetlo ja tma
daj nech stanem sa dňom svetlo vrátiš doň.
Ty si vánok aj dážď, moje zlé stopy zmaž
veď aj tma mizne napokon nadránom.
 
Kto ma ľúbi, keď nie ty hore,
kto ma dvíha nech vidím zore,
kto ma láskou najväčšou naplní?
 
 
 
 
 
Kvapky
 
1. V svetle sviečky bez svetiel tisícich, 
počítam kvapky, ktorými zem sám Boh rosí. 
Melódiu, ktorú vytvárajú kvapôčky tisíce, 
do osnovy notovej pokúštičkoch vpíšem. 
 
®: Nech padajú kvapky lásky na túto našu zem, 
aby úrodnou sa stala, aby rástla láska z nej, 
aby ľudia v sebe našli ten drahocenný stred, 
aby búrky, mračná, sváry boli navždy preč.
 
2. V tichu búrky, v hrmote mojich slov, 
chcem dať na papier, čo zo srdca tlačí sa von. 
Kvapôčky myšlienok, ktoré spať mi vôbec nedajú. 
Kvapky, ktorými srdce spieva Bohu na slávu. ®
 
 
 
 
 
Krížová cesta
 
1. Bol si tam, keď bol umučený Pán. Bol si tam, /keď bol umučený Pán/
®: Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. 
Bol si tam, /keď bol umučený Pán/. 
 
2. ...keď bol odsúdený Pán.   ® 
3. ...keď na plecia kríž bral Pán.   ®
4. ...keď pod krížom padal Pán.    ®
5. ...keď sa s matkou stretol Pán.     ®
6. ...keď mu Šimon pomáhal.    ®
7. ...keď si šatkou utrel tvár.    ®
8. ...keď druhý raz padol Pán.    ®
9. ...keď ženy napomínal.    ®
10. ...keď tretí raz padol Pán.    ®
11. ...keď bol vyzlečený Pán.    ®
12. ...keď na kríži visel Pán.    ®
13. ...keď na kríži umrel Pán.    ®
14. ...keď ho Jozef zložil sám.    ®
15. ...keď bol pochovaný Pán.    ®
16. ...keď bol umučený Pán.   ®
 
 
 
 
Keď kľačím pred tebou
 
1. Keď kľačím pred tebou, v srdci svojom radosť mám.
   Ó, Mária, Pani naša, svieť mi na ceste v tmách.
 
®: [: Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedictatum. :]
 
2. Pani naša dobrá, ty vieš, ako ťaží žiaľ.
   Horké slzy, ľudský nevďak, svieť mi na ceste v tmách. ®
 
 
 
 
Kráčať chcem na stretnutie s ním
 
/: Kráčať chcem na stretnutie s ním. :/ (bežať, skákať)
On dvíha ma, slobodu dáva mi, kráčať chcem na stretnutie s ním.
 
 
 
 
Kráčam krajinou
 
1. Kráčam krajinou trocha nemou, kráčam krajinou zasneženou, 
krajinou hôr a krajinou stromov, hľadám lásku, hľadám domov môj.
 
2. Kráčam cestou zarastenou, krvou lásky pokropenou, cestou, 
ktorou idú malí, hľadám pravdu, pokoj stály viem.
 
®: Bol si tu a si stále pri mne, si pravý večný Kráľ, ty si láska, si krv vo víne a slávy si sa vzdal, kvôli mne, kvôli mne.
 
3. Kráčam cestou zarastenou, krvou lásky pokropenou, 
pod Golgotu ticho kľakám, na tvoj pohľad Ježiš čakám viem.
 
4. Zrodený si z čistej Panny, ľuďmi vôbec nepoznaný. 
Bez hriechu si žil na zemi, pri tebe tak dobre je mi viem, 
že si zomrel láska moja, tvoje rany moje hoja, 
stal si z mŕtvych slávny Pane, u teba je zmilovanie viem.
 
 
 
 
Kde je Božie kráľovstvo
 
/: Kde je Božie kráľovstvo, kde je Božie kráľovstvo, 
kde kráľovstvo Božie len je?:/
 
/: Kde je , tu je, hen je, tam je, vpravo, vľavo, hore, dole, 
na kopci či na povale.:/
 
/: Tu je Božie kráľovstvo, tu je Božie kráľovstvo, 
všade medzi nami tu je.:/
 
 
 
 
 
Kto stvoril
 
1. Kto stvoril /žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce 
hviezdy/? Kto stvoril /žmurkajúce hviezdy/? Náš Otec Boh!
 
2. ...lietajúce vtáčky...
 
3. ...vlniace sa more...
 
4. ...Teba, jeho i mňa... 
 
5. Kto stvoril žmurkajúce hviezdy, lietajúce vtáčky, vlniace sa more?
    Kto stvoril Teba, jeho i mňa? Náš Otec Boh!
 
 
 
 
Keby si mal takúto malú vieru
 
/:Keby si mal takúto malú vieru, vrchy by si prenášal.:/
/:Povedal by si tomuto vrchu presuň sa, presuň sa. :/
/: A vrch by sa presunul:/
/: V mene Pána Ježiša, vrch by sa ti presunul.:/
/: Vanie, vanie, Duch Svätý vanie.:/
 
 
 
 
 
Krok sem krok tam
 
Krok sem krok tam Ježiš ma miluje,
napravo a naľavo nech to každý vie.
Zadupaj, zatlieskaj radosť v srdci zahorí. 
Chyťme sa za ruky v láske sme jednotní.
 
 
 
 
 
 
Kto je Pánom džungle
 
Kto je Pánom džungle - hu-hu, kto Pánom vody - bubla-bubla-bubla,
kto je Pánom vesmíru i Pánom mojím. Poviem Vám to:
J - E - Ž - I - Š  je Pánom mojím, On je Pánom vesmíru,
džungle i vody, bubla-bubla-bubla-žblnk.