Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ddd

13. 9. 2010

 Dnes chcel by som Ti dať

 
1.     Dnes chcel by som ti dať to, čo v srdci mám 
a dávam na oltár k tvojim nohám kráľov Kráľ. 
Dnes kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv, 
už nechcem pyšný stáť, chcem nový život mať... 
 
®/: Dáávam všetko, to čo mám, tebe, Kráľ. :/ 
 
2.    Keď túto pieseň hrám pod krížom stojím sám 
a všetky bohatstvá za smeti pokladám.
Chcem poznať teba Kráľ, slávu mena, ktoré máš, 
tá radosť nekončí aj keď s tebou trpieť mám...  ®
 
 
 
 
 
Do tmy na svet
 
Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta. 
otvor svoj zrak nech vidím. 
Krásu lásky, ktorej srdce ti spieva 
láska a moc ti patri...
 
®: Prišli sa ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, 
prišli sme ti vyznať- si náš Pán!
Si dokonala láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám.. 
 
2.Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší vládca slávnejší nad nebesia... 
 
/:ja nemám dosť....slov opísať..... cenu ktorú.... ťa môj hriech stál:/ ®
 
 
 
 
 
 
Do srdca mi príď
 
Do srdca mi príď, do srdca mi príď, Duch Boží do srdca mi príď 
Môj pokoj si Ty i radosť mi dáš. Duch Boží do srdca mi príď. 
 
 
 
 
Dnes dávaš všetko, čo máš
 
1.     Dnes dávaš všetko, čo máš. 
Našiel si lásku, tak ju stráž.
Boh klope na dvere, kým svet spí.
On aj v noci bdie a dnes aj ty bdieš s ním.
 
2.    Láska je úsmev a plač.
Smútok a strach náhle zmýva dážď.
Cítiš, že Boh je tak blízko nás,
cítiš, že s ním si tak stále viac svoj.
 
®1: Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní, 
 krásnych dní.
 
®2:   Až do konca dní, On chráni ťa láskou. 
 Dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj. 
 Až do konca dní, má k človeku blízko, 
 s ním nikdy nie si sám, až do konca dní, až do konca dní. 
 
3. Vždy príde otázok pár, 
čo trápia srdce a trápia tvár.
Vieš, že ťa nezlomia kým si s ním,
neboj sa ísť, on vie čo s tým.
 
®1, ®2
 
Aj keď svet pominie, však jeho láska je tu naveky! ®2
 
 
 
 
Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov
 
1.    Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, 
že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. 
Obetujeme ho tebe ako plod zeme a práce našich rúk, 
aby sa nám stal chlebom života. 
 
®: /:Zvelebený Boh, zvelebený Boh, zvelebený Boh naveky.:/ 
 
2.     Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, 
že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno. 
Obetujeme ho tebe ako plod viniča a práce našich rúk, 
aby sa nám stal duchovným nápojom. ®
 
 
 
 
Duch a nevesta 
 
Duch a nevesta dnes volá: Príď! Počuj ich hlas, tiež povedz: Príď!
A ten, kto smäd má, nech príde tiež, z vody života zadarmo dostane.
[: Aleluja, tak Pána chváľ. :]   Aleluja, tak Pána svojho chváľ.