Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akcie

15. 4. 2008
 
 
1.      Stretká
- pravidelné akcie
Predpokladaný termín: počas celého roka pravidelne každý piatok večer
Cieľ: Naučiť sa prispôsobiť potrebám iných a počúvať aj iné názory.
Charakter akcie: Každý piatok sa stretávame, aby sme zhodnotili, aký sme mali týždeň, porozprávali sa o starostiach a radostiach, rozobrali tému a nacvičili si piesne, ktoré spievame na mládežníckych omšiach.
Miesto realizácie akcie: Základná škola v Prečíne
Zodpovední za priebeh: Zuzana Bútorová
 
 
2.      Animátorské stretká
- pravidelné akcie
Predpokladaný termín: počas celého roka, vždy v prvú nedeľu v mesiaci
Cieľ: Stretnutie animátorov
Charakter akcie: Stretávame sa, aby sme naplánovali najbližšie akcie a prebrali metódy práce s deťmi.
Miesto realizácie akcie: Základná škola v Prečíne
Zodpovední za priebeh: Zuzana Bútorová
 
 
3.      Miništrantské stretká
- pravidelné akcie
Predpokladaný termín: počas celého roka pravidelne každý piatok večer
Cieľ: Priviesť viac chlapcov k miništrovaniu na bohoslužbách
Charakter akcie: Prebrať s miništrantmi, čo robia (ne)správne na svätých omšiach, čo je ich povinnosťou. Učia sa poznávať predmety, ktoré sa používajú počas omše ( ako napr: patena, kalich... ).
Miesto realizácie akcie: Základná škola v Prečíne
Zodpovední za priebeh: Michal Chúpek
 
 
 
 
4.      Rozvíjaj svoj talent
- jednodňová akcia
Predpokladaný termín: január 2008
Cieľ: Uvedomiť si na čo mám talent a ďalej ho rozvíjať.
Charakter akcie: Deti si vyskúšajú v čom vynikajú. Budú plniť rôzne úlohy z oblasti umenia ( hudba, maliarstvo, sochárstvo,...).
Miesto realizácie akcie: Základná škola v Prečíne
Zodpovední za priebeh: Jana Tomanová, Jana Sádecká
  
 
5.      Valentínska diskotéka
- jednodňová akcia
Predpokladaný termín: okolo 14.2. 2008
Cieľ: V deň zaľúbených si spomenúť na tých, ktorých ľúbime a zabaviť sa s nimi.
Charakter akcie: Tancom sa zabaviť, potešiť svojich priateľov. Spoznať rôzne hudobné štýly, naučiť sa na ne tancovať a zlepšiť si rytmiku.
Miesto realizácie akcie: kultúrny dom v Prečíne
Predbežný záujem detí: 50
Zodpovední za priebeh: Tomáš Orávik, Pavol Chúpek
 
 
6.      Marcová poklona k najsvätejšej sviatosti oltárnej
- jednodňoáé akcia
Predbežný termín: najbližšia nedeľa po sviatku sv. Jozefa (19. 03. 2008)
Cieľ: Pripomenúť deťom, že okrem slova „chcem“ a „prosím“, existuje aj pojem „ďakujem“
Carakteristika podujatia: Spevom a modlitbami si uctíme Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu,  spoločne poďakujeme Pánovi Ježišovi za uplynulý rok
Miesto podujatia: Kaplnka sv. Anny v Prečíne
Zodpovedná: Jana Sádecká
 
 
7.      Deň nenarodeného dieťaťa- 25.3.
- jednodňová akcia
Predpokladaný termín: 25.3. 2008
Cieľ: Upozorniť na krehkosť ľudského života.
Charakter akcie: Zoznámiť ľudí so základnými ľudskými právami, medzi ktoré patrí aj právo na život.
Miesto realizácie akcie: Kaplnka svätej Anny v Prečíne
Zodpovední za priebeh: Zuzana Bútorová, Veronika Bútorová
 
 
8.      Prstom na mape
- jednodňová akcia
Predpokladaný termín: 22.4.- Deň Zeme
Cieľ: Prstom na mape- spoznať najkrajšie kúty sveta, dozvedieť sa viac o ich obyvateľoch, flóre, faune, kultúre...
Charakter akcie: Formou filmu alebo prezentácie účastníkovi predstaviť rôzne časti našej Zeme, poukázať na globálne problémy a na zvláštne prírodne javy v okolí. Upozorniť na problémy, ktoré si spôsobujeme neefektívnym využívaním prírodných zdrojov.
Miesto realizácie akcie: základná škola v Prečíne
Zodpovední za priebeh: Michal Chúpek
 
 
9.      Úprava farskej záhrady po zime a veľké jarné upratovanie fary
- jednodňové akcie
Predbežný termín: niektorá aprílová sobota
Cieľ: Skrášlenie okolia fary, pomoc pánovi farárovi.
Carakteristika podujatia: S veľkou dávkou chuti a optimizmu vezmeme hrable, kosy,
 lopaty, koše a metly a vrhneme sa na neporiadok, ktorý zanechala pani Zima...
Miesto podujatia: farská záhrada v Prečíne
Zodpovední: Tomáš Orávik, Pavol Chúpek
 
 
10. Nočné hry
- jednodňová akcia
Predbežný termín: apríl
Cieľ: Pomôcť deťom zbaviť sa strachu z tmy.
Carakteristika podujatia: Nočná aktivita spojená s plnením úloh mimo obce a bez baterky,  v úplnej tme
Miesto podujatia: okolie obce Prečín
Zodpovední: Tomáš Bírošík, Martin Bazala
 
 
11. Detská púť do Rajeckej Lesnej
- jednodňová akcia
Predbežný termín: máj
Cieľ: Naučiť naše deti niečo si odoprieť, aby tým pomohli iným deťom v horšej situácii.
Carakteristika podujatia: Tejto akcie sa zúčastňujeme ako pútnici, jej organizátorom je eRko. Každoročne sa našimi obetnými darmi snažíme aspoň trošku  spríjemniť život deťom, ktorým osud toľko nedporial, a vyčarovať im tak úsmev na tvári.
Miesto podujatia: pútnické miesto – Rajecká Lesná
Zodpovedná: Zuzana Bútorová
 
 
12. Spoznaj svoje okolie
- jednodňová akcia
Predbežný termín: máj
Cieľ: Aktívna ochrana prírody
Carakteristika podujatia: Zábavnou formou naučíme deti, ako by sa mali správať k Matke  prírode a k jej obyvateľom.
Miesto podujatia: Manínska Tiesňava, Kostolec, Súľov, Prečínsky panák ...
Zodpovední: Jana Tomanová, Tomáš Bírošík
 
 
13. MDD
- jednodňová akcia
Predpokladaný termín: 1.6.
Cieľ: Zabaviť deti a osláviť s nimi ich sviatok.
Charakter akcie: Pripraviť Rozprávkový les a Náučný chodník pre deti. Zaviesť ich do rozprávkového sveta a sveta nepoznaného.
Miesto realizácie akcie: príroda alebo kultúrny dom v Prečíne
Zodpovední za priebeh: Lucia Briestenská
 
 
14. Festival Lumen
- jednodňová akcia
Predbežný termín: jún
Cieľ: Spoznať nových ľudí a užiť si veľa hudby a zábavy
Carakteristika podujatia: Tejto akcie sa zúčastňujeme iba ako diváci, jej organizátorom je Domka. Vždy sa dobre zabavíme, vypočujeme si vystúpenia rôznych domácich i zahraničných gospelových skupín a spoznáme nových priateľov.
Miesto podujatia: Trnavská mestská hala
Zodpovední: Jana Tomanová, Veronika Bútorová
 
 
15. Športový deň
- jednodňová akcia
Predbežný termín: jún
Cieľ: Stráviť veľa času v prírode hrami, súťažami, pohybom a aktívnym oddychom
Carakteristika podujatia: Rôznymi hrami a súťažami prežijeme deň v prírode, naučíme sa nové hry, zašportujeme si... Budeme sa snažiť urobiť niečo pre svoje zdravie.
Miesto podujatia: okolie obce Prečín
Zodpovední: Lucia Briestenská, Pavol Chúpek
 
 
16. Stanovačka
- viacdňová akcia
Predpokladaný termín: jún
Cieľ: Prežiť v prírode.
Charakter akcie: Stanovať niekoľko dní na určitom mieste a spoliehať sa len na to, čo sa tam nachádza a čo máme po ruke.
Miesto realizácie akcie: príroda
Zodpovední za priebeh: Ľubomír Sádecký
 
 
17. Duchovné cvičenie- Poľsko
- viacdňová akcia
Predpokladaný termín: júl
Cieľ: Stretnutie mládeže.
Charakter akcie: Zúčastniť sa na tejto akcií.
Miesto realizácie akcie: Poľsko
Zodpovední za priebeh: Katarína Gurová
 
 
18. Stretnutie mladých
- jednodňová akcia
Predbežný termín: sobota okolo 16. 07. 2008
Cieľ: Oslava sviatku Panny Márie Karmelskej
Carakteristika podujatia: Tejto akcie sa zúčastňujeme ako pútnici, organizuje ju Združenie mariánskej mládeže.Pešo putujeme z Prečína do Domaniže, aby sme sa zúčastnili  mládežníckej omše.
Miesto podujatia: farský kostol v Domaniži
Zodpovední: Zuzana Bútorová, Veronika Bútorová
 
 
19. Hodová mládežnícka omša
- jednodňová akcia
Predbežný termín: júlová sobota okolo 26. 07. 2008
Cieľ: Ukázať deťom a mládeži vo farnosti, že hody sa dajú prežiť plnohodnotnejšie.
Carakteristika podujatia: V sobotu večer sa stretneme v kaplnke sv. Anny na slávnostnej sv. omši, po ktorej nasleduje duchovný program až do skorých ranných hodín.
Miesto podujatia: kaplnka sv. Anny
Zodpovední: Jana Tomanová, Lucia Briestenská
 
 
20. Letný duchovný tábor
- viacdňová akcia
Predpokladaný termín: júl- august
Cieľ: Zábavnou formou deťom objasniť rôzne témy.
Charakter akcie: Stráviť spoločné chvíle, zabávať sa, naučiť sa prispôsobiť sa iným, naučiť sa poriadku a disciplíne....
Miesto realizácie akcie: Domaniža - strelnica
Zodpovední za priebeh: Zuzana Bútorová, Veronika Bútorová
 
 
21. Medzinárodný deň priateľstva- 7.8.
- jednodňová akcia
Predpokladaný termín: 7.8.2008
Cieľ: Nadviazať nové priateľstvá a utužiť si tie staré.
Charakter akcie: Stráviť pekné spoločné chvíle s priateľmi, navzájom sa obdarovať a dať do pozornosti silu priateľstva.
Miesto realizácie akcie: základná škola v Prečíne
Zodpovední za priebeh: Lucia Briestenská, Zuzana Bútorová
 
 
22. Európsky deň bez áut- 22.9.
- jednodňová akcia
Predpokladaný termín: 22.9.
Cieľ: Uvedomiť si ako veľmi je rozšírená automobilová doprava.
Charakter akcie: Zorganizovať túru, kde prekonáme samých seba.
Miesto realizácie akcie: príroda (Manínska tiesňava, Strážov, Súľovské vrchy,...)
Zodpovední za priebeh: Tomáš Bírošík, Tomáš Orávik
 
 
23. Šarkaniáda
- jednodňová akcia
Predbežný termín: september
Cieľ: Naplniť Dohovor o právach dieťaťa
Carakteristika podujatia: Najskôr prebehne súťaž o najkrajšieho šarana. Po rozdaní
odmien budú súťažiaci púšťať šarkanov. Tým spoločne privítajú jeseň pestrými farbami svojich výtvorov.
Miesto podujatia: obec Prečín a je okolie
Zodpovední: Veronika Bútorová, Petra Pavlíková
 
 
24. Začiatok školského roka
- jednodňová akcia
Predbežný termín: začiatok septembra
Cieľ: Pozitívne naladiť deti do nového školského roka
Carakteristika podujatia: Rôznymi hrami a súťažami sa rozlúčime s odchádzajúcimi
 prázdninami a privítame nový školský rok, ktorý bude zas o niečo náročnejší.
Miesto podujatia: Základná škola v Prečíne
Zodpovední: Jana Sádecká , Jana Tomanová
 
 
25. Ďakovná omša za úrodu
- jednodňová akcia
Predbežný termín: október
Cieľ: Poďakovať sa za plody zeme, ktoré sme si samy mohli dopestovať
Carakteristika podujatia: Plody práce našich rúk naaranžujeme a nesieme ako obetné dary, čím sa chceme poďakovať za pomoc pri ich pestovaní.
Miesto podujatia: farský kostol Narodenia Panny Márie v Prečíne
Zodpovední: Jana Tomanová, Lucia Briestenská
 
 
26. Jesenné hrabanie lístia
- jednodňová akcia
Predbežný termín: október
Cieľ: Skrášlenie okolia fary, pomoc pánovi farárovi.
Carakteristika podujatia: Podobne, ako na jar, aj teraz sa stretnú náruživí „hrabači“ a  „zametači“, ktorí nedajú šancu žiadnemu spadnutéme lístku.
Miesto podujatia: farská záhrada v Prečíne
Zodpovední: Tomáš Orávik, Pavol Chúpek
 
 
27. Jasličková pobožnosť
- jednodňová akcia
Predbežný termín: december
Cieľ: Šíriť medzi ľuďmi posolstvoVianoc, najmä medzi tými, ktorí tieto sviatky prežívajú samy
Carakteristika podujatia: Nacvičíme piesne a divadielko, ktorými potešíme ľudí v obci
Miesto podujatia: Kultúrny dom v Prečíne
Zodpovední: Jana Tomanová, Jana Sádecká, Lucia Briestenská
 
 
28. Mikuláš
- jednodňová akcia
Predbežný termín: okolo 6. decembra
Cieľ: Rozžiariť detské očká
Carakteristika podujatia: Dobrovoľníci sa prezlečú za Mikuláša, anjelov a čertov, budú chodiť po dedinách a obdarovávať deti sladkosťami.
Miesto podujatia: obce Prečín, Počarová a Zemianska Závada
Zodpovední: Pavol Chúpek, Jana Tomanová
 
 
29. Guľovačka a sánkovačka
- jednodňová akcia
Predbežný termín: december
Cieľ: Uvoľniť stres pred polročným skúšaním
Carakteristika podujatia: Strávime čas v zasneženej prírode, kde „mokrými“ hrami
 budeme zaháňať nudu či stres (ako kto :-))
Miesto podujatia: Prečín
Zodpovední: Tomáš Bírošík, Martin Bazala